Europa går etter ulisensierte kasinoer

Europa går etter ulisensierte kasinoer
Share

Det høyt respekterte advokatfirmaet DLA Piper pekte nylig på flere av de viktigste punktene som ble fattet under en online workshop om regulering av gambling som ble avholdt 6. februar i år. Workshopen var godt besøkt av delegater fra en rekke europeiske land, og et av de viktigste poengene som ble gjort under årets arrangement, var at nasjonale iGaming-myndigheter blir stadig tøffere i målet sitt om å fjerne ulisensierte operatører fra deres respektive markeder.

Advokatfirmaet utbroderte ytterligere om dette punktet, og sa at alle europeiske land, som ble sett på under workshopen, legger til seg strengere måter å nærme seg operatører som tilbyr lokale spillere nettgambling uten de nødvendige lisensene.

Videre, bemerket firmaet, at lovgivning som tillater straffeforfølgelse, er innført i land som Tyskland, Italia, Belgia, Polen og Portugal i et forsøk på å beskytte spillere mot illegale gamblingsider som er rettet mot de respektive landenes markeder.

Banebrytende kart over illegale sider

Som nevnt over, avslørte også workshopen at nasjonale vakthunder og reguleringsmyndigheter innen gambling, er blitt mer aggressive i jakten på ulisensierte operatører der de har sin jurisdiksjon. Lisensierte iGaming-markeder er viktige for å sikre spillerne trygghet og sikkerhet, og i mange tilfeller også for å sikre et økonomisk løft gjennom regulert beskatning av online gambling.

Et eksempel på den strengere reguleringen er en nylig sak fra Tsjekkia, der lokale myndigheter er i gang med en prosess for å kartlegge ulisensierte aktører i et forsøk på å holde bedre øye med disse nettstedenes handlinger.

Det første søksmålet mot en operatør i Tsjekkia begynte i januar i år, og viser fremgangen i hvordan europeiske land håndterer ulisensiert gambling i sine jurisdiksjoner.

EU-myndigheter vurderer fortsatt delt spillerlikviditet

En rekke med ytterligere avskrekkende midler er også blitt tatt i bruk av europeiske myndigheter for å forhindre at ulisensierte operatører kommer seg inn i deres markeder. DLA Piper bemerker at en illegal operatør i et land, når denne blir tatt, risikerer å bli ekskludert fra retten til å søke om å drive lokale gamblingforetak i andre land som Tyskland og Spania.

Muligheten for delt spillerlikviditet mellom europeiske land har også blitt diskutert, og dette kan skape et mer harmonisk møte mellom iGaming-sikkerhet og regulerte standarder som kan oppmuntre til et lisensrammeverk, og hjelpe til med å holde illegal gambling ute av det europeiske markedet.


More Casino News: