Gibraltars skattemotstand svekkes

UK og Gibraltar faller under samme skattelov
Share

Den europeiske unions domstol har vedtatt at alle lovmessige uenigheter mellom Storbritannia og Gibraltar skal behandles som uenigheter innen én enkelt medlemsstat av EUU.

Tirsdag 13. Juni kunngjorde EUs domstol en forhåndsavgjørende kjennelse på en langvarig uenighet mellom Gibraltar og Storbritannia, som oppstod som et resultat av introduksjonen og innføringen av forbruksskatt i 2014.

I følge en lovendring gjort med Storbritannias finanslov i 2014 er alle iGaming-operatører som operer i Storbritannia påkrevd å betale 15% av deres årlige inntekter i skatt, uavhengig om de drives i Storbritannia eller et annet sted i verden.

GBGA Members Feel That The Tax Contravenes Article 56

Den nye skatteloven ble mye debattert i England og Wales’ høyesterett av Gibraltars lotteritilsyn (GBGA), hvis medlemmer utgjør størstedelen av regionens gamblingaktører. Senere ble saken tatt opp til den europeiske unions domstol.

Medlemmer av Gibraltars handelsforening mente forbruksskatten ikke burde være gjeldene for dem, ettersom det ville gå i mot artikkel 56 i traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte. I artikkelen heter det at alle begrensninger på muligheten for å tilby tjenester innen EU-området er forbudt.

For å løse uenigheten, definerte EUs domstol Gibraltar som innenfor grensene til unionen. Vedtaket anser det sør-spanske området som en koloni under Storbritannia, men ikke en del av landet. Likevel, innen en EU-kontekst må Gibraltar og Storbritannia ansees som en enkelt medlemsstat.

Gibraltar kan miste tilgang til EUs fellesmarked

Domstolen må fremdeles offentliggjøre den offisielle avgjørelsen i saken, men den forhåndsavgjørende bestemmelsen gir en tydelig indikator på domstolens posisjonen i saken. Avgjørelsen gjenspeiler også generaladvokat Maciej Szpunars syn på saken, som han offentliggjorde skriftlig tidligere i 2017.

Online gambling-industriene er en viktig del av Gibraltars handel og utgjør over en fjerdedel av BNP fra britisk oversjøisk territorium. Dette forklarer hvorfor området har vært så beskyttende overfor sitt iGaming-marked.

Samtidig har domstolens beslutning gitt et hint om hvordan Gibraltar vil ansees med tanke på de kommende forhandlingene om Brexit. Statsminister Theresa May har kunngjort at Brexit-forhandlingene mellom britiske og belgiske parter vil formelt starte 19. Juni.

Gibraltars fremtid vil være en av de mer debatterte sakene i disse forhandlingene, ettersom regionen flere ganger har gitt inntrykk av at de ønsker å fortsette som en del av EUs fellesmarked. Dette ønsket kan bli vanskeligere å få oppfylt, nå som Gibraltar og Storbritannia ansees som én enkelt medlemsstat.

 

Source links:
http://www.casinonewsdaily.com/2017/06/14/gibraltar-gambling-tax-challenge-loses-ground-latest-cjeu-ruling/


More Casino News: