GIG planlegger å utvide tilstedeværelse i Norden

GIG ser på norsk utvidelse
Share

iGaming-selskapet Gaming Innovation Group Incorporated (GIG) vil snart utvide sin tilstedeværelse i det regulerte Skandinaviske markedet betraktelig etter selskapet annonserte sine planer om å kjøpe opp én av sine tilknyttede markedsforetak, STK Marketing Limited, med en prisvurdering på rundt 235 millioner kroner.

Det Oslo-baserte selskapet avslørte at dette oppkjøpet, som skal fullføres innen august ved hjelp av ved hjelp av midler generert fra et obligasjonslån i februar, vil bli gjennomført av datterselskapet Innovation Labs – et norsk firma som spesialiserer seg på markedsføring på nettet. Kjøpet vil også være GIGs fjerde tilknyttede nettverksoppkjøp, samt det største oppkjøpet hittil.

GIG Incorporated har uttalt at selskapets STK Marketing Limited-oppkjøp vil inkludere firmaets fulle casinoinformasjonsnettverk, sammen med alle relevante eiendeler og tilknyttede kontoer. Avtalen vil også gjøre at Innovation Labs blir en av Norges og Sveriges kjernemarkeders største iGaming trafikkleverandører, ifølge morselskapet.

Innovation Labs blir iGaming generasjonsleder

En uttalelse fra GIG Incorporateds konsernsjef, Robin Reed, avslører at selskapet hans har ambisjoner om at Innovation Labs skal bli iGamings største ledende generasjonsvirksomhet – og at det er på god vei til å nå dette målet, drevet av muligheten til å kjøpe opp STK. Videre har konsernsjefen sagt at GIG nå har etablert en ledende posisjon i den nordiske affiliate-bransjen.

På samme måte som ved GIGs tidligere oppkjøp, vil kjøpet av STK gjøre at Innovation Labs får flere kunder til sine forretningspartnere. På denne måten vil sammenslåingen være fordelaktig for alle parter som er involvert i GIGs “utvidende iGaming-økosystem”, bemerket Reed.

Oppkjøpet av STK vil generere minst 65 millioner kroner det første året

GIG sier at de forventer at oppkjøpet av STK MArketing Limited vil gi en inntekt på minst 65 millioner kroner før renter, skatt, avskrivinger og amortiseringer det første året. Rundt 70% av disse inntektene vil komme fra evigvarende inntektsdelingsavtaler, ifølge firmaet, som også forklarte at transaksjonen vil gå gjennom selskapsgjennomgang og styrets endelige godkjenning.

Den potensielle sammenslåingen vil også gjøre at det overtagne firmaets nettverk er integreres i Innovations Labs BI/Data- og markedsføringssystemer. I følge firmaet forventes dette tiltaket å skape operativ og teknologisk synergi som vil forbedre marginer, dersom GIGs planer for utvidelse til Skandinavia går som planlagt.

Kildelenker:
https://news.worldcasinodirectory.com/gig-incorporated-to-increase-nordic-affiliate-presence-48329


More Casino News: