Mr Greens fruktbare 2016

Mr Green Casino gjør det godt i 2016
Share

Svenskbaserte online odds og casino Mr. Green har rapportert et av sine sterkeste kvartal noensinne i helårs- og fjerdekvartalsrapportene for 2016.

De gode nyhetene for casino-operatøren kommer i etterkant av den reviderte forretningsstrategien deres, og den såkalte “Mr Green 2.0”-planen ser ut til å virke.

Vellykket merkefornying

Mr Green 2.0 ble faktisk lansert tidligere i 2016, med umiddelbar effekt. Inntektene som ble rapportert i det tredje kvartalet viste en 14% økning år over år.

Vedvarende velstand

Med de publiserte resultatene fra fjerdekvartals- og helårsrapportene for 2016 ser det ut til at man trygt kan si at Mr Greens strategi fremdeles fungerer godt. Takket være Mr Green 2.0, har antallet aktive kunder og innskudd gjort av kunder, samt generert inntekt, økt igjen.

Noen av hovednøkkeltallene som viser vekst i fjerdekvartalsrapporten og helårsrapporten for 52-ukersperioden som endte 31. desember 2016, er:

  • Økning i total inntekt: Opp 16,6% til SEK 924,5 millioner fra SEK 792,6 millioner i 2015. Dette tilskrives Mr Greens utvidelse til å inkludere odds og Live Casino-spill, samt investering i plattformen.
  • Økning i mobil inntekt: Opp 71,2% til SEK 392,8 millioner fra SEK 229,4 millioner i 2015.

Men ikke alt viste tegn til forbedring; EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, på norsk inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) før ikke-gjentagende poster lå på SEK 91,4 millioner. Dette er en nedgang fra 2015, hvor dette lå på 136,8 millioner, og marginen har også gått ned i den samme perioden – fra 17,3% i 2015 til 9,9% i 2016.

Et positivt resultat

Tross dette endte det begivenhetsrike året 2016 positivt for Mr Green. Inntekt per aksje før/etter utvanning lå på SEK 0.92, som er en økning fra SEK -0,96 i 2015. Selskapet ble også notert på Nasdaq Stockholms hovedmarked 30. november 2016, som ble beskrevet av administrerende direktør Per Norman som et kvalitetsstempel og en milepæl som viste at selskapet hadde oppnådd det de hadde satt som mål i den uttrykte planen sin.

Det håpes at Mr Greens suksess vil fortsette inn i 2017 og i mange år fremover.


More Casino News: